Stichting Wereldwinkel Veur Elkenain

Bestuursleden

Martijn Pot, voorzitter

Anita Weistra, secretaris

Marga Beukema, penningmeester

Alida Boerema, lid

Janet Gorter, winkelcoördinator


Bankrekeningnummer: NL87RABO0337258953 tnv Stichting Wereldwinkel Veur Elkenain.

KvK nummer: 41011703

Belastingnummer: 8052.27.167.B01


Onze jaargegevens bestaande uit het jaarverslag en het financieel verslag 2018 staan op de website van de Stichting Wereldwinkels Nederland.

De Belastingdienst heeft wereldwinkel Veur Elkenain aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat uw donatie in aanmerking komt als aftrekpost bij uw belastingaangifte.

Onze Algemene voorwaarden Online Verkopen en onze Disclaimer Wereldwinkel Loppersum zijn van toepassing.